UNIA - Hurtownia GOM

Go to content


Wdrożenie w spółce GOM wyników prac B+R i opracowanych

na ich podstawie nowych produktów
Celem projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności Wnioskodawcy
poprzez wdrożenie wyników prac B+R i rozpoczęcie na ich podstawie wytwarzania
nowego produktu LGS w 3 wariantach.

Planowane efekty projektu:
1. poszerzenie asortymentu w aspekcie jakościowym i funkcjonalnym –
wprowadzenie nowego, innowacyjnego produktu w 3 wariantach
2. wdrożenie innowacyjnych rozwiązań (w aspekcie procesowym, produktowym
i ekologicznym)
3. utworzenie nowych miejsc pracy - 4 etaty
4. zwiększenie przychodów ze sprzedaży
5. zwiększenie mocy produkcyjnych i możliwości technologicznych zakładu,
które pozwolą na realizację większej ilości zleceń i pozyskanie nowych odbiorców
6. wdrożenie rozwiązań zakładających zrównoważony rozwój
7. postrzeganie firmy jako zaawansowanej technologicznie
8. zwiększenie doświadczenia w zakresie wdrażania innowacji i wprowadzania
na rynek nowych produktów.

Całkowita wartość projektu: 9 434 592,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 4 883 900,00 zł


Hurtownia GOM

ul. Olsztyńska 14 G 11-001 Dywity

tel. |89| 512 02 23

biuro@hurtowniagom.pl

Logo Hurtownia GOM
Polityka prywatności

Polityka cookies
Logo Hurtownia GOM
Polityka prywatności

Polityka cookies
Hurtownia GOM

ul. Olsztyńska 14 G 11-001 Dywity

tel. |89| 512 02 23

biuro@hurtowniagom.pl

Logo Hurtownia GOM
Polityka prywatności

Polityka cookies
Hurtownia GOM

ul. Olsztyńska 14 G 11-001 Dywity

tel. |89| 512 02 23

biuro@hurtowniagom.pl

Back to content